GREEK
 New European Mobilities at times of crisis: Emigration Aspirations and Practices of Young Greek Adults 
Contact
Το ερωτηματολόγιο για το  Λονδίνο
Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στη διαδικτυακή έρευνα

Ο στόχος της διαδικτυακής έρευνας

Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης η αποδημία από την Ελλάδα αποκτάει πλέον έντονες διαστάσεις. Παρόλα αυτά η σχετική έρευνα είναι περιορισμένη και οι αναφορές στο δημόσιο λόγο, εάν όχι ατεκμηρίωτες, συχνά βασίζονται σε αποσπασματικές πληροφορίες που παραμορφώνουν την πραγματική εικόνα του φαινομένου. Για παράδειγμα η συζήτηση τείνει να επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στη φυγή των νέων επιστημόνων, ενώ ένα σημαντικό κομμάτι της νέας αποδημίας αφορά σε άτομα με τεχνική ή καλλιτεχνική εκπαίδευση. Επίσης, ο μέσος όρος της ηλικίας μετανάστευσης έχει αυξηθεί σημαντικά. Ακόμα λιγότερα είναι γνωστά για τα κίνητρα των νέων μεταναστών, τις εμπειρίες τους στις χώρες υποδοχής και τα σχέδια τους για το μέλλον. Η έρευνα EUMIGRE στοχεύει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Χώρες μελέτης είναι η Ολλανδία και η Αγγλία. 
  
H μεθοδολογία της διαδικτυακής έρευνας 

Η πρώτη φάση της διαδικτυακής έρευνας (online survey)  διεξήχθη μέσω της μεθοδολογίας respondent driven sampling (RDS). Η μεθοδολογία αυτή, η οποία ενδείκνυται για πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες δεν υπάρχει δειγματοληπτικό πλαίσιο (π.χ. τηλεφωνικός κατάλογος, διευθύνσεις κλπ), ξεκινά με ένα μικρό αριθμό εντόνως διαφοροποιούμενων αρχικών ερωτώμενων (seeds) από τον πληθυσμό μελέτης, οι οποίοι κατευθύνουν τη διαδικασία προσέλκυσης περαιτέρω συμμετεχόντων. Μόλις συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, τα άτομα αυτά θα κληθούν να στείλουν προσκλήσεις με ένα μοναδικό σύνδεσμο της έρευνας (link) σε τρείς γνωστούς τους που να έχουν μεταναστεύσει από την Ελλάδα και να βρίσκονται στην ίδια χώρα με αυτούς. Τα άτομα που θα απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο θα κληθούν να προσκαλέσουν και άλλα άτομα από τα δίκτυα τους με τον ίδιο τρόπο δημιουργώντας αλυσίδες παραπομπών (recruitment chains) μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό δείγμα.  Μέσω της συλλογής πληροφοριών για τα κοινωνικά δίκτυα των ερωτώμενων και τη διαδικασία προσέλκυσης συμμετεχόντων μπορούμε να υπολογίζουμε το βαθμό που το δείγμα μας είναι αντιπροσωπευτικό. Περισσότερες  πληροφορίες για τη μεθοδολογία (στα Αγγλικά) μπορείτε να βρείτε εδώ

Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί από όποιον/όποια επιθυμεί, εφόσον διαμένει ή εργάζεται για παραπάνω από 6 μήνες στην Ολλανδία ή το ευρύτερο Λονδίνο, οι οποίες αποτελούν τις περιοχές μελέτης της έρευνας.

Ζητήματα ερευνητικής δεοντολογίας


Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν  στη διαδικτυακή έρευνα θα είναι ανώνυμες. Στους αρχικώς ερωτώμενους (seeds) θα αποδοθούν ψευδώνυμα  κωδικοποιημένα με τη μορφή αρχικών και αριθμών όπως και για τους υπόλοιπους ερωτώμενους, πχ abc-123, και θα ενσωματωθούν από κοινού στην ίδια ανώνυμη βάση δεδομένων.


Η βάση αυτή θα χρησιμοποιηθεί μονάχα για ερευνητικούς σκοπούς και μετά το πέρας της, με βάση τον κώδικα δεοντολογίας για ανοιχτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα (open data management), θα φυλαχθεί σε προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης δίκτυο για μελλοντική χρήση της από άλλους ερευνητές.
​  
Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί συγκατάθεση συμμετοχής στην έρευνα.  Δεν υπάρχουν αναμενόμενοι κίνδυνοι και άμεσα οικονομικά οφέλη τα οποία να προκύπτουν από τη συμμετοχή σας στην έρευνα.


Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, εφόσον γίνει πριν τις 30/6/2017, θα γίνει μια δωρεά 4 ευρώ από κονδύλι του ερευνητικού προγράμματος στην Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων, "ΙΡΙΣ", και στο Χατζηπατέρειο Κέντρο Αποκατάστασης και Στήριξης Παιδιού (Κ.Α.Σ.Π.). Ανάλογα με τη συμμετοχή, το μέγιστο συνολικό ύψος της δωρεάς μπορεί να φτάσει τα 5000 ευρώ.  Για το τελικό ύψος της χορηγίας όπως και σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας  μπορείτε να ενημερώνεστε από τον διαδικτυακό   τόπο του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν στον ελληνικό τύπο και σε επιστημονικά περιοδικά. ​Συχνά ερωτήματα 
Γιατί να συμμετάσχω στην έρευνα;
Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:
-Συμβάλετε στη σωστή αποτίμηση της νέας ελληνικής μετανάστευσης μέσω της καταγραφής των εμπειριών και απόψεών σας.
-Συνεισφέρετε σε φορείς κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα μέσω της δωρεάς.
-Βοηθάτε στη συνέχισή της ερευνητικής διαδικασίας μέσω της προσέλκυσης νέων συμμετεχόντων.
 
Ποιο είναι το ποσό της δωρεάς που θα δοθεί από το ερευνητικό πρόγραμμα;
Για κάθε συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες, εφόσον γίνει πριν τις 30/6/2017, θα γίνει μια δωρεά 4 ευρώ από κονδύλι του ερευνητικού προγράμματος  σε φορείς κοινωνικής φροντίδας. Το συνολικό ύψος της δωρεάς μπορεί να φτάσει τα 5000 ευρώ το μέγιστο. Μπορείτε να ενημερώνεστε τόσο για το τελικό ύψος της χορηγίας όσο και για οτιδήποτε σχετικό με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας από τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν στον ελληνικό τύπο και σε επιστημονικά περιοδικά. ​
   
Έχω ήδη συμπληρώσει τμήμα του ερωτηματολογίου, μπορώ να το συνεχίσω από το ίδιο σημείο;
Αν έχετε ήδη ξεκινήσει τη συμπλήρωση μπορείτε να συνεχίσετε από το ίδιο σημείο καθώς τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει έχουν σωθεί στον φυλλομετρητή σας.
 
Είναι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ανώνυμη;
Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απολύτως ανώνυμες. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα αποδοθούν ψευδώνυμα με τη μορφή αρχικών και αριθμών  πχ abc-123, και θα ενσωματωθούν από κοινού σε ανώνυμη βάση δεδομένων. Η βάση αυτή θα χρησιμοποιηθεί μονάχα για ερευνητικούς σκοπούς.

Ποιος φορέας διοργανώνει τη έρευνα;
Η έρευνα διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 658694. Υπεύθυνοι ερευνητές είναι ο καθηγητής Λ. Λαμπριανίδης και ο ερευνητής Μ. Πρατσινάκης.  
 
Πως μπορώ να ενημερώνομαι για τα αποτελέσματα της έρευνας;
Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά και στoν Ελληνικό τύπο. Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Τέλος, σχετική παρουσίαση θα γίνει και στην Ελληνική Κοινότητα του Άμστερνταμ και σε ραδιοφωνικές εκπομπές της διασποράς.